Kurs i visuell kunst for eldre: 6 ganger, vinter 2022
Ledet av kunstformidler Jeanette Eek Jensen
Et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune/ Den kulturelle spaserstokken og Østfold kunstsenter.

Improvisasjon, skaperglede og refleksjon er stikkord som beskriver «Inn i bildet».

På kurset skulle deltagerne fordype seg i et fritt valgt kunstverk. Opplevelsen av dette verket ble så bearbeidet videre i eget personlig uttrykk. Som del av prosessen fikk deltagerne prøve ut ulike materialer som maling, kritt, leire og kull og teste ut ulike formater.  

De ble stilt følgende spørsmål: Hvilket bilde, skulptur eller installasjon er det som opptar deg? Hva er det som gjør at det spesielle kunstverket vekker din interesse? Er det motivet, formatet, farger, form eller er det et tema?

Det ble tatt utgangspunkt i verk fra utstillingene på Østfold kunstsenter: Tore Honoré Bøe, Signe Lidén, Susanne Kathlen Mader og Hedvig Glomsrød Sommerfeldt. Et par deltagere valgte «Publikumsbildet» fra RISS, som inspirasjon til å arbeide videre med.

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsning med mål om å gi et bedre og mer omfattende tilbud av profesjonell kunst og kultur til eldre. Les mer om Den kulturelle spaserstokken i Fredrikstad kommune.