Søknadsfrist 11.10.2019

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune et kunstkonsulent/ kurator oppdrag i forbindelse med planlegging og bygging av ny barnehage på Rolvsøy i Fredrikstad kommune.

Fasade sør Plus Arkitektur

Prosjektet er i forprosjektfasen og det skal etableres et kunstprosjektet i henhold til retningslinjer for kunst i offentlige rom i Fredrikstad kommune. Prosjektet omfatter bygget og utearealer for barnehagen.

Avsatt total sum: ca. 480 000,-
Arkitekt: PLUS Arkitektur
Oppstart kunstkomité: Høst 2019
Byggestart: april 2020
Ferdigstillelse av bygget: april 2021.

Søknaden skal inneholde; kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_Fornavn_Rolvsoy-BHG_2019»
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Inger Anne Kilde Storli,
Epost: inak@fredrikstad.kommune.no / Mobil: 400 40 120 / Tel: 69 30 60 59

Landskapsplan Rolvsøy BHG Plus Arkitektur