Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune et kunstkonsulent/ kurator oppdrag i forbindelse med nytt tilbygg på Lunde skole, Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Avsatt sum: ca. 250 000 kr.
Arkitekt: Altiplan AS, Alberto Juarez Lucio
Oppstart kunstkomité: våren 2021
Byggestart: sommer 2022
Ferdigstillelse av bygget: fase 1 tilbygget skolestart 2023, fase 2 rehabilitering skolestart 2024.

Prosjektet er i skissefasen og det skal etableres et kunstprosjekt i henhold til retningslinjer for kunst i offentlig rom i Fredrikstad kommune. Prosjektet omfatter tilbygget. Nybygget i massivtre vil få et bruksareal på rundt 3864 kvadratmeter, og vil romme klasserom, grupperom, SFO, bibliotek, spesialrom, kulturarena med scene, garderober og gymsal på 600 kvadratmeter.

Les om Lunde skole

Søknaden skal inneholde en kort motivasjonstekst og konsulent-CV med bilder fra tidligere prosjekter (et utvalg) eller med lenker til tidligere prosjekter. Sendes som 1 PDF fil merket: «Etternavn_fornavn_Lunde_skole_2021»
Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no
Søknadsfrist: 13.05.2021

Kontaktperson: Inger Anne Kilde Storli, kulturetaten Fredrikstad
inak@fredrikstad.kommune.no / Mobil 400 40 120 / 69 60 30 69