Lin Wang sitt verk Vannkraft er valgt til nye Sarpsborg bibliotek. Kunstverket innehar en sterk metafor for elva, handel og det internasjonale, samtidig som det viser til Sarpsborgs industrihistorie med vannet som kraftkilde. 

Lin Wang, offentlig kunst, Sarpsborg bibliotek, 2022
Lin Wang illustrasjonsbildet. Foto: Aliona Pazdniakova

Det bygges nytt bibliotek i Sarpsborg som fletter sammen eldre og ny arkitektur, funksjonalisme og modernisme. Her skapes gode rom- og lysforhold for kunst. I den 16,6 meter høye «Lanternen» skal kunstner Lin Wang utvikle kunstinstallasjonen Vannkraft som blir hengende ned gjennom etasjene. Verket vil bestå av 3200 sylindriske, koboltblå kolber i keramikk, individuelt malt og glasert for hånd. Verkets transparens gjør at det spiller på lag med sollyset som vil skinne inn i rommet slik at verket endrer karakter under ulike sol- og værforhold. Verket søker å oppleves som et blikkfang i det nye biblioteket, og blir også synlig på kveldstid og fra utsiden av biblioteksbygningen.   

Etter en lukket konkurranse med tre kunstnere ble det av kunstutvalget 16. mars 2022 bestemt at Wang skal utvikle sitt verk Vannkraft til det nye biblioteket som åpner i 2023. Kunst til Sarpsborg bibliotek er første prosjekt ut i oppfølging av Sarpsborg kommunes kommunedelplan for kultur sitt vedtak om avsetning 1% av byggeprosjektet til kunstformål ved nybygg og rehabiliteringer.  Kunstutvalget består av representanter fra Sarpsborg kommune, herunder bibliotek, politikere og administrasjon, samt kunstkonsulent fra Kulturbyrået Mesén. 

Om verket 
Kunstinstallasjonen blir et abstrahert fossefall i hengende keramiske former. Koboltblått pigment fra flere land rundt om i verden hentes inn og påføres de keramiske kolbene for hånd. Dette gir kunstinstallasjonen en poetisk dybde – lik vann fra flere elver som møtes i store hav, er det i installasjonen fargen fra alle verdens hjørner som sammensmeltes og danner et sammenvevd teppe av farger. Dette understreker også Sarpsborg bibliotek som et sted der flere kulturer sameksisterer. Bibliotekets dagsaktuelle funksjon som arena for forståelse, formidling og sameksistens sammenfaller med en århundrelang fortelling om globalisering og kulturutveksling. Slik biblioteket stimulerer både kunnskap og nysgjerrighet, gir verket i sin materialitet og fargespill rom til oppdagelse og gjenoppdagelse.   

Wang skal også lage kunst til «Sarpsborgen», et barnevennlig formidlingsrom i bibliotekets første etasje.  

Om kunstneren
Lin Wang (f. 1985, Zi Bo, Shan Dong, Kina) er utdannet i kunststudier med vekt på skulptur ved China Academy of Fine Arts og Kunst- og designhøgskolen i Bergen, men hun jobber også med performance og video. I sine skulpturelle verk kombinerer hun arv, tradisjon og uttrykk fra kinesisk og norsk kultur. Resultatet blir ofte store, porselensbaserte former rike på historiefortelling i mange lag. Historiske begivenheter og personlige fortellinger bindes sammen i Wangs vidtfavnende nettverk av referanser. Globalisering og internasjonal varehandel både til lands og vanns ligger til grunn i mange av verkene, og forankrer dem på en samme tid historisk og i samtiden. Wang utforsker temaer knyttet til myter og eksotisme, og særlig har havet, med sitt uendelige blå, sjømenn og skip, etablert seg som tematisk inngangsport. Les mer

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune
Kurator og kunstkonsulent: Vibeke Christensen, Kulturbyrået Mesén 
Pressekontakt: Maren Lunde, Sarpsborg kommune, maren.lunde@sarpsborg.com / 995 87 281