Sparebankstiftelsen DNB har tildelt ØKS til sammen 1.915.000 kr i tilskudd til prosjektene Plensa og Abstrakte dialoger.

Plensa-prosjektet er et formidlingsprosjekt som tar utgangspunkt i Jaume Plensas skulptur, I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet. Prosjektet er et samarbeid mellom ØKS og Fredrikstad kommune, og ble gjennomført første gang skoleåret 2018-19. I år har vi fått tildelt kr 315.000 til å gjennomføre prosjektet sommeren 2021 og skoleåret 2021-22.

I sommer er det planlagt kunstsafarier (kunstvandringer) i Fredrikstad sentrum med billedkunstner og formidler Hege Liseth.  Og kunstsafarier med verksted for barnefamilier på ØKS med billedkunstner og formidler Ellen K. Solberg.

Vårsemesteret 2022 skal Ellen K. Solberg være formidler for anslagsvis 1.000 elever i 6. og 7. klasse med kunstsafari og verksted på ØKS. Klassene blir inviterte til å oppleve utendørs kunst i en dialogbasert omvisning. Etter en kunstsafari i sentrum, modellerer elevene hoder i plastelina på ØKS. Elevenes skulpturer blir fotografert og bildene lagt på Instagram. Les mer

Abstrakte dialoger
ØKS har blitt tildelt kr 400.000 i tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Abstrakte dialoger for inneværende skoleår. Og ytterligere 1,2 millioner til å videreføre prosjektet i 3 nye år.

Abstrakte dialoger er et formidlingsprogram for visuell kunst. Programmet består av tre deler; kunstnermøte, verkstedsdager og galleribesøk. Det er utviklet av billedkunstnere Hege Liseth og Kristin Romberg, og er et samarbeid mellom dem, ØKS og de inviterte skolene. Liseth og Romberg er formidlere og skal gi elevene innsikt i maleriet og det abstrakte billedspråket. Gjennom samtaler, samarbeid og praktisk oppgaver blir de kjent med kunst i ulike former, og utfordret til selv å tenke og arbeide med det abstrakte språket og nonverbal kommunikasjon. Dette skoleåret deltar Glemmen vgs., Seiersborg vgs., Skjeberg folkehøyskole, Halden vgs. og Østerbo vgs. Les mer.