.

 

Bente Sommerfeldt-Colberg

Hvirvel

Sammentreff

Kunst i bevegelse 2024

20.01 – 10.03.2024

Østfold kunstsenter

bentesommerfeldt-colberg.no

 

 

Sommerfeldt-Colberg arbeider med forskyvninger og bevegelse, i mekaniske skulpturer, installasjoner, bilder og video. Arbeidene synliggjør ulike fortellinger, sammenhenger, lengsler og hendelser som stedfortredere for våre egne. De refererer til en felles virkelighetsverden knyttet til eksistensielle forutsetninger eller prøvelser. Innholdsmessige motsetninger berører spenningsfeltet mellom fiksjon og virkelighet.

 

Hvirvel

Kosmiske krefter:

Arbeidet mimer naturfenoménet der hav-strømmen styres av månen og sola. Gravitasjonen fra månen og sola skaper tidevannskraften, som skyver på vannmassene i havet. Det skaper malstrøm. I et stort rundt basseng beveger sort væske seg i en langsom sort malstrøm. Bevegelsen dannes av gravitasjon fra underliggende magneter, som dreies rundt av el.motor.
Karet er sveiset i rustfritt stål, 115 cm i diameter, og er sandblåst slik at det har en tørr, grå taktil overflate i kontrast til den sorte blanke væsken. Stativet er laget i valsede sveisede ringer.

 

Sammentreff

Sfæriske kollisjoner:

Mengder av runde små kuler (2900) beveger seg i et stort rundt kar. De beveger seg via gravitasjon fra underliggende magneter som dreies i forskyvende sirkelbuer rundt hverandre i en evig roterende bevegelse. De minner om planeters dreining i baner, med uforutsigbare små kollisjoner, som gir et stadig endret stjernebilde, et evig foranderlig verdensbilde.
Karet er sveiset i rustfritt stål, 115 cm i diameter, og er sandblåst slik at det har en tørr grå taktil overflate i kontrast til blanke stålkulene.  Stativet er laget i valsede sveisede ringer.
Under karet er det montert magneter og mekanikk m. el. motor som styrer bevegelsen.