.

 

Atle Selnes Nielsen

Utgreining og forveksling (med rundhyl)

Kunst i bevegelse 2024

20.01 – 10.03.2024

Østfold kunstsenter

atlesnielsen.no

 

Atle Selnes Nielsen (1978) arbeider med lydbaserte og kinetiske installasjoner. Han har over lang tid fordypet seg i akustisk tilbakekobling, også kalt audio feedback. Dette har gitt seg utslag i skulpturer og installasjoner der klangpotensialet i blant annet oljefat og hermetikkbokser utforskes ved å bruke beholderne som høyttalermembraner og mikrofoner. Objektene er i bevegelse og berøring med hverandre og utfolder slik fortellinger gjennom sitt helt egne ambiente lydlandskap.

Verket er laget av morelltre, kryssfiner, metaller, elektroniske og mekaniske komponenter, lydbånd og basaltstein. Tynne og forvridde skiver av en trestamme utgjør elementer i en elektroakustisk avspiller med sin egen ugle fra mosen.