.

 

Trond Mikkelsen

Grace (A Tribute to the Mars Exploration Rovers)

Kunst i bevegelse 2024

20.01 – 10.03.2024

Østfold kunstsenter

 

Mikkelsen jobber med interaksjon og aktivisering av publikum i bred forstand, i alt fra mekaniske skulpturer til performance og hendelser der kunstverkets realisering er avhengig av deltakelse fra publikum. På avstand kan Mikkelsens kunstnerskap fremstå eklektisk og utspredt, men interaksjon og deltakelse går som en rød tråd gjennom alle hans arbeider.

En blanding av romfartøy og mekanisk brennmanet henger i taket. Den åpner og lukker seg ved interaksjon med publikum gjennom et lodd hengende mot gulvet. Arbeidet inngår i en serie som utforsker bevegelse som form og en balansegang mellom motstridende følelsesmessige verdier som det vakre mot det skremmende, det tiltrekkende mot det frastøtende, og det naturlige mot det unaturlige.

 

Foto: Silje Steinsvik