.

 

Cecilia Jonsson

Tides (Førde Fjord)

Kunst i bevegelse 2024

20.01 – 10.03.2024

Østfold kunstsenter

ceciliajonsson.com

 

Cecilia Jonsson kombinerar konstnärliga observationer av fenomen och sökandet av poesi i det faktiska genom en lins av vetenskaplig och kulturell kunskap. Hennes installationer, skulptur, ljud- och videoverk formges av strategier där materialitet, platsspecifik navigering och objektiva forskningsmetoder vävs samman genom en personlig, subjektiv erfarenhet av samtidens alkemi.

Verket är en konstnärlig respons till den pågående politiska debatten kring Førdefjord-projektet i Sunnfjord, med beslut om gruvdrift och utsläppstillåtelse med havsdeponi av gruvavfall i den intilliggande fjorden. Verket är en del av Jonssons större projekt ’Tides’ som inleddes 2017 och består av tidvattenmätningar med textila och time-lapse-baserade videoverk. Platsspecifikt installerat på utvalda platser – betydande ur geografisk, politisk, vetenskaplig eller religiös aspekt – så placeras vertikala strukturer med uppspänd textil i tidvattenzonen. Dessa strukturer fungerar som en slags mätning av tidvattendynamiken och havets ungefärliga pH. Genom att textilen, som ändrar färg beroende på dessa faktorer, är infärgad med anthocyanin, en naturlig pH-indikator som Jonsson utvinner från lokala växter.