Hege Cathrine Thoresen (f. 1986) bor og arbeider i Oslo. Den unge kunstneren har sin utdanning ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun har vært med i utstillinger på Galleri Norske Grafikere og er å finne i mappen til Galleri kunstverket. Kunstneren var den unge representanten av tre deltagere i den årlige mappen 2017 til Norsk Forening for Grafisk Kunst.

I utstillingen Bare stilheten blir tilbake presenterer Hege Cathrine Thoresen en serie grafiske trykk. Kunstneren blander det tradisjonelle uttrykket Mezzotint med en mer moderne, eksperimentell og intuitiv metode. Noen av trykkene ser ut som abstrakte registreringer gjort igjennom en kameralinse eller et mikroskop.

Mezzotint har sin opprinnelse fra 1600-tallet og var den tidens svar på fotografiet, grunnet at det er den eneste grafiske teknikken som inneholder hele gråtoneskalaen.

Som kunstneren selv uttaler:

«Fotografireferansen er meg bevisst. Preg av det analoge fotografiet lyser igjennom i måten jeg arbeider. I likhet med fotografiet fremkaller jeg bildene mine i platen ved å skrape frem lyset ut fra et mørkt utgangspunkt.»

Kunstneren forteller om hvordan arbeidet balanserer på knivseggen mellom kaos og kontroll, noe hun også ser på som en metaforisk analogi på livet.

Hun fortsetter med å uttrykke at arbeidet gir en stemme til balanseaspektet i vår dualistiske natur og utfordrer deg til å se verden gjennom sine implikasjoner.

At tilsynelatende motsettende fenomener egentlig er det samme. Hvordan verden maskerer seg som separate hendelser, men under overflaten egentlig er en.

Hvis stillhet, så lyd

Hvis mørke, så lys

Hvis meg, så deg

Hvis liv, så død

Arbeidene tar utgangspunkt i filosofiske og eksistensielle spørsmål, med en poetisk vinkling for undring og ettertanke. Et gjennomgående tema i Thoresen sine arbeider er søken etter ro og den ultimate stilhet. Der stilheten er forbundet med tvetydigheten behag og ubehag.