UrbanSoundArt
1.4 – 14.5.2023

Søssa Jørgensen

 

 

Søssa Jørgensen (f.1968) bor på gården Øvre Ringstad i Skiptvet. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og NMBU, Ås. Søssa Jørgensen undersøker og komponerer et sirkulært (lyd)rom, med lyder fra hesten og hestens bevegelser, fabulert ut fra historiske beskrivelser av hestekultus fra vår førkristne historie.

Gjennom luft, gjennom jord, gjennom ild

Helt fra hesten ble temmet for flere tusen år siden og opp til våre dager har den hatt en viktig og spesiell posisjon i samfunnet. Eldre skriftlige kilder beskriver hesten som et kultdyr: ofret, gravlagt, tilbedt for fruktbarhet og magisk kraft. Hesten kunne ha både gode og onde krefter. Hvordan handlingene i ritualene ble utført er usikkert og kan ikke dirkete dokumenteres med fysiske funn. Den romerske historikeren Tacitus beskriver hvordan folk i Skandinavia så på hesten. Den hadde et ben hos mennesket, et ben hos gudene og to ben til seg selv. Odins hest, Sleipner, betyr «den glidende”. Denne hesten kunne bevege seg mellom verdener, fra de levendes verden til dødsriket og tilbake igjen. Det er som om denne guddommelige hesten har vært et bilde på hvordan man så på forholdet mellom menneske og hest i hverdagslivet. Verdsettes hesten kan den vise mennesket det som ikke er synlig for det blotte øye, og jeg kan få kjenne på uante sider ved meg selv.

 

Foto: Søssa Jørgensen / Silje Steinsvik

 

Videosnutt fra åpningen her