UrbanSoundArt
1.4 – 14.5.2023

Stine Kvam

www.stinekvam.dk

 

Stine Kvam sitt arbeide er en undersøkelse av stedsspesifikke lydvandringer / bildeløse filmer, hvor de fysiske omgivelsene blir bakteppe i lydkomposisjonens scenario.

Som i en bildeløs spillefilm, blandes lydbildet av to kvinners univers; En snakker tilsynelatende uten mål og mening i telefonen og en annen snakker ut i lufta og klarer ikke å formulere hva hun mener. Begge er midt i sin egen verden, fanget i sitt eget verdensbilde, kommuniserer tilsynelatende, men uten å utvikle sine tanker sammen med en annen.Har de to stemmene noe med hverandre å gjøre? Vil de finne samme bølgelengde og kommer hverandre til unnsetning? Eller forblir de i parallelle virkeligheter, universer fra hverandre?

Installasjonen består av en stedspesifikk lydkomposisjon og små menneskelige leirefigurer, støpt i epoksyrør som monteres på kaiene Ciceron og Gamlebyen og på ferga som kontinuerlig seiler mellom dem (med en overfart på 1 minutt). Figurene kan visualisere et miniatyrebilde av vår alles romsteren her på jorden.

Lydverket avspilles via QR-kode fra publikums egen telefon og headset og vil på den måte alltid være tilgjengelig for alle under utstillingsperioden.

 

Foto: Stine Kvam