.

 

Aleksander Jæger

I indre objekter

16.03 – 26.05.2024

Østfold kunstsenter

aleksanderjeger.com

 

Gjennom bearbeidelse av gummi, treverk, lateks og stål formidler kunstneren menneskelige erfaringer og gir dem fysisk form. Kunstnerens egen kropp blir også en målestokk man kan oppfatte i møte med skulpturene. Formene er utrykk for hendene hans, for bevegelsen og kreftene i kroppen hans, når kunstneren bearbeider materialene. Størrelsen på skulpturene er dimensjonert slik at kunstneren selv kan håndtere dem. (utgreie) Flere verk tar for seg dissonansen mellom ulike krefter ved sammensetningen av materialer og former. Kampen mellom materialene er et underliggende tema. Det syntetiske materialet står i en kontrast til treverket. Samtidig er gummiens opprinnelse fra treet og på den måte viser materialene og formene samhørighet i det ulike.

«En god dialog med materialet oppstår når jeg evner å bruke tanken og hånden i samhandling med emnet som bearbeides, som i en dans, blir det en øvelse i å gjenkjenne når materialet trekker i en retning jeg ikke har forutsett. Hvis jeg klarer å oppfatte materialets vilje, kan jeg tilpasse meg og dansen kan fortsette. Hvis jeg presser gummien eller treet for hardt, vil de motsette seg, slik et barn føles som dødvekt i handa når det slipper seg ned mot bakken og stritter i mot din vilje.»

Aleksander Jæger jobber med skulpturelle installasjoner. Skulpturene har blitt til ved at Jæger bearbeider overskuddsmaterialer fra gummi-industrien til elastiske gummiformer satt sammen med treverk. Sammen utgjør materialene en slags symbiose. Gummien er avhengig av treet og treet av gummien. Det samme avhengighetsforholdet oppstår der arbeidene hans er i direkte relasjon til arkitekturen i rommet. Materialene er ofte pragmatisk sammenføyd, ved at gummien er tredd på treverket som et midlertidig møte mellom materialene. Denne arbeidsmetoden antyder noe temporært i spenningspunktet der materialene møtes, og åpner for undersøkelser av tyngdekraft, temperatur, bevegelse og spenn. Det gir også skulpturene et potensielt etterliv, ved at Jæger endrer arbeidenes karakter gjennom å ta gummien og treet fra hverandre og gjenbruke delene til nye verk, og dermed skaper en kontinuitet i sin kunstneriske prosess.

 

Foto: Aleksander Jæger