Anders Sletvold Moe viser separatutstillingen G_R_E_E_N

 

G_R_E_E_N

Grønn er den fargen det menneskelige øye oppfatter flest nyanser av.

Karakteristisk for Anders Sletvold Moes kunstnerskap er et direkte arbeid med problemstillinger knyttet til kunstens romlige omgivelser. Sentralt i hans praksis står et bevisst forhold til de stedsspesifikke rommene han forholder seg til.

I veggmaleriet til utstillingen på Østfold Kunstsenter har arkitekturens premisser blitt endret slik at veggen fysisk lener seg ut i rommet. Veggens vinkel på 100 grader danner videre utgangspunktet for komposisjonene i maleriene og formen til relieffet i utstillingen. Dette betyr at maleriene som er laget på atelieret, tidlig i prosessen er planlagt slik at de skal inngå i en helhet med veggmaleriet som utføres på stedet.

En gitt vinkel og variasjonen som ligger i den grønne fargen knytter de ulike komponentene av utstillingen sammen til en helhetlig opplevelse. Billakkerte overflater og industrielle materialer står i kontrast til den maleriske gesten som viser tydelige spor av håndens prosess.

Anders Sletvold Moe, (f.1978, Steinkjer) har hatt en rekke separatutstillinger, de siste årene ved blant annet ved Kunstnerforbundet, Akershus Kunstsenter og Vigeland – museet. Han har deltatt i gruppeutstillinger ved institusjoner som Astrup Fearnley Museet, Trondheim Kunstmuseum og Marso Gallery i Mexico City.

Utstillingsfoto ©️Anders Valde

http://www.anderssletvoldmoe.com