Andrea Scholze viser separatutstillingen A Brief Moment in Time

 

Andrea Scholze(f.1988) fullførte sin Master of Fine Arts ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. Hun har røtter i Fredrikstad, men er født og bosatt i Oslo.

Scholze arbeider i første rekke med skulptur og med leire som hovedmedium. Hun utforsker i økende grad andre materialer i samspill med keramikken. I hennes arbeider er eksistens og evolusjon gjengående tema. Grovt modellerte skulpturer med et ekspressivt, ofte dystert, uttrykk har lenge vært kjennetegn for hennes kunstnerskap. Scholze henter inspirasjon fra science fiction-filmers dystopiske tematikk og sjangerens visuelle preg med sin retrofuturistiske estetikk. Fra å jobbe med enkeltobjekters uttrykk og historie,  har hun de siste årene i økende grad jobbet med iscenesettelse for å presentere en større synlig del av et scenario.

Til utstillingen har hun satt sammen veggarbeider, skulptur og et installasjonsmiljø i form av et drivhus. Felles for skulpturene er at de alle vitner om noe ufullendt.

Veggarbeidene viser til deler av en prosess. Når man starter å bygge en stor skulptur i leire bygger man ofte et indre skjelett av støttevegger. Strukturene som oppstår blir så skjult inne i den endelige skulpturen. Scholze har arbeidet videre med inspirasjon fra disse indre strukturene og de har fått utvikle seg til egne verk. Flere av formene er bygget i en leiretype der fargen minner om betong, leirevalget er etter inspirasjon fra brutalistisk arkitektur, med sin monumentale og råe kraft. Ved å plassere arbeidene samlet på vegg danner de et uttrykk som kan minne om røffe versjoner av paneler fra en science fiction-film. Geometriske paneler går igjen i filmsjangeren, som f.eks i romskipene i Alien (1979) av R. Scott og 2001: A Space Odyssey (1968) av S.Kubrick, eller arkitekten Frank Lloyd Wrights tekstilblokker brukt i filmen Blade Runner (1982) av R.Scott.

Samlet blir de geometriske formene et rammeverk rundt drivhusetmidt i rommet. Planteinstallasjonen er et forestilt scenario av et forlatt prosjekt. Alt som er igjen er rester av det som aldri ble fullendt; planter som klamrer seg fast i jordlignende strukturer, men alt er forsteinet til en masse. Det etterlatte drivhuset og arbeidene omkring står igjen som gjenklang av et et ukjent hendelsesforløp.

http://www.andreascholze.com