Adresse: Området rundt Hydrogenfabrikken, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad

Tegning av Tor-Magnus Lundeby.
Tegning av Tor-Magnus Lundeby.

TOR-MAGNUS LUNDEBY
Tegning og maleri

Lørdag og Søndag kl. 12 – 17
http://www.tormagnuslundeby.org
Epost: tormagnus.lundeby@gmail.com
Mobil: 919 14 007

Les kunstnerportrettet av Mats Linder

I år har Tor-Magnus et nytt kunstbokbibliotek å vise frem!

Tulle Ruth verk
Tulle Ruth verk

TULLE RUTH
Lyd, installasjon, skulptur

Søndag kl. 12 – 17
www.galleriruth.com
Epost: ruthtulle@gmail.com
Mobil: 411 27 493