Verk av Hanne Margaretha Biedilæ, Studio HMB i Dammyr 16, Fredrikstad.
Verk av Hanne Margaretha Biedilæ, Studio HMB i Dammyr 16, Fredrikstad.
Hanne Biedilæ
Hanne Biedilæ

STUDIO HMB: HANNE MARGARETHA BIEDILÆ
Keramikk, maleri

Søndag kl. 12 – 17

https://www.studiohmb.no
Instagram: Studiohmb
Epost: hanne@studiohmb.no
Mobil: 974 11 705

verksted1
img_4235

ATELIER BRINGAGER & MALMSTRØM
Hanne Bringager og Eva Malmstrøm
Tegning og maleri

Søndag kl. 12 – 17

Nettside: https://www.bringagerogmalmstrom.no
Epost: hanne.bringager@gmail.com  eva@evamalmstrom.no
Facebook: Bringager og Malmstrøm
Instagram: bringager_malmstrom
Mobil: 930 95 922 / 932 51 572