Josephine Lindstrøm og Tito Frey © Silje Steinsvik/Østfold Kunstsenter

 

Teksten til åpningstalen for Østlandsutstillingen, ved Tito Frey, leder Representantskapet i Østlandsutstillingen:

 

– Mitt navn er Tito Frey, jeg er medlem av Billedkunstnerne i Oslo (BO), en av kunstnerorganisasjonene på Østlandet som samarbeider med Østlandsutstillingen (ØU). – Av BO er jeg valgt som representant for ØU og har vært leder for representantskapet dette året.

– Jeg vil starte med å takke kunstnere, arrangørene, daglig leder Josephine Lindstrøm, styreleder Nina Toft, kunstsentre på Østlandet, juryen og alle involverte. – Det finnes 5 landsdelsutstillinger i Norge, ØU er den største av de. Den har blitt gjennomført siden 1979 over 40 år, og jeg kan bare skryte av en meget vellykket satsning i år.

– Østlandsutstillingen arrangeres på to steder hvert år. Denne våren har den vært knyttet til Buskerud Kunstsenter, i tillegg har mange verk blitt vist andre steder i Drammens området, på den tidligere godsterminalen, Godsen og Store Gilhus Gård. Nå er vi her, på andre siden av fjorden.
– Som navnet sier går ØU på tvers av fylkesgrensene og forener Østlandet. Den er viktig for medlemmer av kunstnerorganisasjonene og kunstnere ellers på Østlandet. Den inviterer til møte med kunstnere, bygger nettverk, aktualiserer regionens kunstliv, løfter frem ressurser og kompetanser og gjør de synlige.

– Kunstsentre på Østlandet har vært og er de faste visningsstedene til arrangementet, her og nå, Østfold kunstsenter. – I år satser ØU å utvide derfra, til Nova Hutha visningrom i Holmen bydel, slik blir utstillingen synlig flere steder. Målet er å påvirke byen der utstillingen blir vist, og å nå et bredere publikum. – Steds- og publikumsutvikling er sentralt i denne satsningen, det er ønskelig å gjøre kunsten tilgjengelig for alle.

– Kanskje noen møter et kunstverk i det offentlige rommet og blir nysgjerrig å se mer? Kanskje noen blir glad av å se et kunstverk? Lei seg, tankefull, utfordret? – En annen viktig del i denne satsningen er samarbeid mellom lokale kunstnere og publikum, gjennom omvisninger, verksteder og kunstnermøter.

– At dette har blitt vellykket takkes samarbeidet med SIRIUS Fredrikstads Kunstnerunion, Nova Hutha visningsrom, Østfold kunstsenter som er utstillingens faste ankerpunkt og takk til alle som bidrar og stiller opp.

– Mange kunstnere er knyttet til et sted, der de jobber og bor, og der de viser verkene sine. Noen blir kanskje aldri invitert til å stille ut på kjente museer, biennaler e.l. Noen er unge og/eller kanskje ikke etablert enda. – Der spiller ØU en meget viktig rolle. Den inviterer ikke kunstnere, alle kan, ja må søke, om de ønsker å være med. Anerkjent eller ikke, stiller alle på lik linje. ØU er ikke elitistisk, men inkluderende.

– Den kunstneriske kvaliteten sikres av en jury, bestående av kunstnere og ikke av en museumsdirektør eller en kurator. Slik får alle en mulighet å gjøre seg synlig i kunstscenen, kanskje de blir oppdaget, kjøpt inn eller løftet frem. – I år er det over 80% debutanter på utstillingen, av disse er mange ganske unge. Men blant debutantene er det også etablerte kunstnere med lang erfaring, og det er et godt tegn at utstillingen er aktuell for dem også.

– Kunsten som vises i år tar for seg flere samfunnsaktuelle temaer. Bevissthet om miljøkrisen speiler seg i flere verk, noen bringer assosiasjoner til natur eller kommenterer krigens vold, kroppens sårbarhet, utrykker lengsel etter en annen virkelighet. Temaene er viktigere enn noensinne.

– Publikumet inviteres senere i dag til en vandring mellom Østfold Kunstsenter og Nova Hutha visningsrom. Der er det mulig å oppleve noe av lydkunstfestivalen Urban Sound Art som pågår i disse dager. – Jeg har prøvd å få frem viktigheten av ØU for kunstnere og publikumet i denne regionen.

– At arrangørene satser på steds- og publikumsutvikling i den grad de gjør, er nytt og spennende. – De har samarbeidet godt med politikere og fylkeskommunene for å få- og øke bevilninger til gjennomføring. – Arbeidsmengden som blir lagt ned er enorm. Jeg er sikker på at fylkeskommunene ser viktigheten av ØU og de nye satsningsområdene, og jeg håper bevilgninger økes, slik at det gode arbeidet fortsetter og den høye kvaliteten sikres.

 

Tito Frey 02.09.2023

 

 

 

Les mer om Østlandsutstillingen her