I flere år har Hepsø strevd med å få til denne skulpturen uten å gi opp. Nærmest som et elsk-hat-forhold. (Foto: Mats Linder)
I flere år har Hepsø strevd med å få til denne skulpturen uten å gi opp. Nærmest som et elsk-hat-forhold. (Foto: Mats Linder)

Østfold kunstsenter har invitert skribent Mats Linder til å intervjue østfoldkunstnere. Her kan du bli bedre kjent med noen kunstnere, arbeidene og tankene deres.

PETTER HEPSØ
Billedkunster bosatt i Fredrikstad

Døren til Petter Hepsøs romslige og lyse atelier er åpen. Men kunstneren selv er ikke til stede. Et kjapt blikk skanner rommet. Det meste er plassert langs veggene. Skulpturer, verktøy, materialer og et skrivebord. Midt i rommet står en kavalett montert til en kraftig stamme som i sin tur er festet til solide plank. Plasseringen kan synes like symbolsk som praktisk. I sentrum står arbeidet, og til syvende og sist resultatet.

Denne dagen er Hepsø nær sitt eget følelsesliv. Han har nylig mistet en god venn. Tankene er plassert ulike steder. Vi snakker om å være et menneske. Midt oppi alt dette melder tvilen seg. Om hva som er viktig. De på forhånd konstruerte spørsmålene føles plutselig tomme og overfladiske. Men sånn er nå livet. Når ting vektes opp mot hverandre får de ulik verdi ut fra tid og ståsted.

Tittel: Unborn. Materiale: mahogni. 2020. (Foto: Mats Linder)
Tittel: Unborn. Materiale: mahogni. 2020. (Foto: Mats Linder)

Når jeg ser dine skulpturer tenker jeg på tilstand. En tilstand av vektløshet og tyngde. Om å være nærværende og fraværende på samme tidspunkt. Gir det relevans?

Definitivt. Noen ganger så har jeg vurdert å bruke det som tittel – Tilstand I og Tilstand II. Ofte så ligger det i tittelnavnet, som søvn eller vektløs.

Hvis du hadde vært dyr for én dag. Hvilket dyr hadde du da valgt å være, hvorfor og hva hadde du ønsket å gjøre den dagen?

Hvis man er et dyr så har man ikke de hemningene. Og det er ganske befriende å tenke på. Men hvis man så går tilbake til å bli menneske igjen så blir man gjort ansvarlig for de handlingene. Jeg har byttet litt på forskjellige dyr, men jeg er definitivt en bjørn. Jeg har behov for å gå i hi. Jeg har behov for å jakte. Og jeg har behov for å utfolde meg fysisk. Den ene dagen hadde jeg bare satset på å kjenne hvordan det er å være en bjørn. Å være i kontakt med naturen. Jeg tror egentlig ikke jeg hadde behøvd å gjøre så mye mer enn det.

Tittel: Memini aquae. Materiale: bronse og granitt. Sted: Vøyen bro, Oslo. 2016. (Foto: Petter Hepsø)
Tittel: Memini aquae. Materiale: bronse og granitt. Sted: Vøyen bro, Oslo. 2016. (Foto: Petter Hepsø)

Som skulptør forholder du deg til rom og form. Gallerirommet er annerledes fra det offentlige rom. Hvilket rom opplever du som mest givende å jobbe med?

Jeg har jobbet veldig mye med det offentlige rommet. Da er både skoler og helsebygg veldig viktig for meg. Sånne steder der folk utvikler seg eller er sårbare. Når det gjelder gallerirommet står man veldig fritt, men da man må ta en del valg, og det er krevende. Men når man vel våger å ta de valgene så er det veldig spennende. Så for meg så er det ja takk begge deler.

De fleste kjenner deg som en kunstner som jobber med kunst i offentlige rom. Hvordan ønsker du at betrakteren skal møte dine verk?

Så nullstilt som mulig, men det er kanskje for mye å be om. Jeg ønsker å kommunisere gjennom det jeg lager. Og jeg tror jeg klarer det. De får gjerne ta på tingene. Det synes jeg er viktig. Jeg har lagd skulpturer som oppfordrer betrakteren til å gjøre som dyret. Da er det selvfølgelig veldig morsomt om de legger seg ned og ser på himmelen slik som for eksempel skulpturen Himmelkikker i skolegården på Sandesundveien skole i Sarpsborg.

Tittel: Himmelkikker, liten. Materiale: bronse. 2015. (Foto: Mats Linder)
Tittel: Himmelkikker, liten. Materiale: bronse. 2015. (Foto: Mats Linder)

Jeg tolker det slik at du beveger deg mellom tradisjonell skulpturtradisjon og populærkultur. Hvordan vekter du den tekniske utførelsen kontra det idémessige innholdet i dine arbeider?

Jeg jobber sjeldent, nest inntil aldri, med levende modeller. Så for meg så er det på en måte en viss grad av troverdig anatomi som er viktig å få med i hovedtrekk. Men jeg jobber jo egentlig med mennesker. Så hvis du gjør det for mye dyr så blir det som et observert vesen. Det kan godt være mange abstrakte kvaliteter i det jeg gjør også. Men en viss grad av teknisk «skill» bør det være. Noen ganger mer enn andre.

Tittel: Weltschmerz. Materiale: bronse. 2012. (Foto: Mats Linder)
Tittel: Weltschmerz. Materiale: bronse. 2012. (Foto: Mats Linder)

Tror de fleste er enig i at det er noe gjenkjennelig i de spesielle situasjoner dine skulpturer utstråler. Som for eksempel hundeskulpturen Weltschmerz. Det er en type innadvendt aktivitet. Føler du deg ensom som person og i kunstnerskapet?

Ja… er det korte svaret. Og det lange svaret er at det er en nødvendig ensomhet. Og en selvvalgt ensomhet. Men det er også en slags kjærlighet og omtanke til verden. Weltschmerz er et gammelt begrep fra barokken hvor det handler om å ta opp verdens smerte nærmest og gjengi den i kunsten. Det er litt som det er å være kunstner også. Det er en nødvendig ensomhet. Å velge å være alene kan noen ganger medføre en følelse av ensomhet. Men det er uunngåelig. Det er nødvendig. Hvis ikke så blir det ikke noen kunst. Så enkelt er det. Men jeg savner og misunner på en måte de kunstnerne som klarer å jobbe og samarbeide i team. De blir kraftfulle mange ganger, og det hadde vært kult. Men så har ikke jeg valgt det, og da er det vel en grunn til det. Jeg går litt i hi, rett og slett. Det er ensomt å ligge i hi.

Bilde fra utstilling. Diverse materialer. Sted: Haugesund billedgalleri. 2012. (Foto: Petter Hepsø)
Bilde fra utstilling. Diverse materialer. Sted: Haugesund billedgalleri. 2012. (Foto: Petter Hepsø)

Hva skjer den nærmeste fremtid?

Jeg holder på med en skulptur til Södersjukhuset i Stockholm. Det er et prosjekt jeg virkelig gleder meg til å fullføre. Så er det en utstilling på Soli Brug i november neste år. Så er det utstillingen på Galleri Haaken som jeg har utsatt og utsatt. Men det blir utstilling, om det blir 2021 eller 2022…

Ønsker du å komme i kontakt med Petter Hepsø kan du besøke hans nettside petterhepso.com eller sende en e-post til phepsoe@online.no

CV
Petter A. Hepsø, bosatt i Fredrikstad (f. 1973, Sarpsborg)

Utdannelse
1996-2000  Statens Kunstakademi Oslo
1994-96       Mølla Kunstskole
1993             Examen Philosophicum

Separatutstillinger
2021             Galleri Haaken, Oslo
2019             Østfold kunstnersenter, Fredrikstad
2015             Hå Gamle prestegard, Nils Aas Kunstverksted
2014             Galleri Haaken, Oslo
2013             Kunstnerforbundet, Oslo
2012             Østfold kunstsenter, Kunstbanken Hedmark Kunstnersenter, Hamar
2012             Haugesund Billedgalleri, Ålesund Kunstforening Galleri Brevik i Tromsø
2011             Galleri Haaken, Oslo, Galleri Ismene, Trondheim
2009            Galleri Haaken, Oslo
2007            Storedal Kultursenter, Østfold, Galleri Ismene, Trondheim
2005            Galleri Aasen, Ålesund
2004            Oredaria, Roma
2003            Galleri Brandstrup, Oslo
2002            Birthday, Paris Project Room, Paris
1998             Picnic, Galleri 21:25, Oslo

Kunstprosjekter i offentlige rom
2020           Södersjukhuset Stockholm
2019            Notodden barne- og ungdomsskole
2018            Bryne ungdomsskule, Bryne
2018            Sukkevann Idrettshall, Kristiansand
2017            Nye Haukeland universitetsykehus
2017            Granly Skole, Horten
2016            Fosshagen Bo- og Rehabiliteringssenter
2016            Vøyen Bro. Oslo
2016            Søbakken skole, Elverum
2016            Nils Hønsvalls plass, Sarpsborg
2016            Nordlandssykehuset, Bodø
2016            Granstangen Skole, Oslo
2015            Sannesundsveien Skole, Sarpsborg
2014            Kontorlokaler Ojada, Tjuvholmen, Oslo
2013            Sam Eyde videregåendeskole, Arendal
2013            Dragvoll helse- og velferdssenter
2012            Inderøy Rådhus, Straumen
2012            Bergebo Barnehage, Oslo
2012            Nydalen Videregående skole, Oslo
2011             Infotjenester, Sarpsborg
2011             Sinsen Skole, Oslo
2010            Marienlyst Skole, Oslo
2009            St. Olavs Hospital, Trondheim
2008            Frydenberg Barnehage, Stokke
2008            Skulpturpark Løren
2007            Hamar Katedralskole
2006            Jennestad Skulpturpark, Vesterålen
2006            Høgskulen i Sogn og Fjordane
2005            Rolvsrud barnehage, Lørenskog
2005            Dogscape, HIØ, høyskolen i Halden
2005            Statoil, boreriggen “Kristin”
2004            8 Elefanter, Trondheim Politikammer
2003            Sau, Kalnes Videregående, Sarpsborg

Innkjøp
Akershus Fylkeskommune
Argentum
Associazione Laureati Luiss
Eksportfinans
Haugesund Billedgalleri
KORO
Sarpsborg kommune
Selvaag
Statoil
Østfold Fylkeskommune

Bibliografi
2010    Visuelle vitaminer, om kunsten på St Olavs Hospital
2009    Katalog utstilling, Galleri Haaken
2008    Katalog utstilling, Hommage à Nils Aas
2007    Årbok, KORO
2006    Skulptur Skien, katalog til utstilling i byrommet
2005    Kyss Frosken, Katalog, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design
2005    Kunst og sted gir mening, bok, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, Norge
2005    Kunsten på Kristin, katalog, Statoil, Norge
2005    Paris Projectroom, bok, Paris Projectroom, Frankrike
2005    Resonans, katalog, Galleri Jennestad, Norge
2005    Årbok, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, Norge
2004    Energie, katalog, Oredaria, Italia
2003    Petter Hepsø, katalog, Galleri Bransdtrup, Norge
2001     On Location, katalog, Gävle Art foundation, Sverige
2000    Storm Centres, bok/katalog, S.M.A.K (Stedjelik Museum Voor Aktuelle Kunste), Belgia
1999     Hamish Fulton, bok, Fondazione Antonio Ratti/Charta, Italia