RISS!
4.9 – 24.10.2021

Camilla Wexels Riser

www.camillawexelsriser.no

 

Camilla Wexels Riser (f.1968) er en kunstner som virker på tvers av disipliner og kontekster. Hun jobber i det frie scenekunstfeltet som scenograf, rekvisittmaker og kostymedesigner. Som visuell kunstner skaper hun små og store installasjoner som er komplekse og nitidige, hvorav mange er stedspesifikke. Hun arbeider prosessorientert alene eller i samarbeid med kunstnere fra ulike disipliner og med ulike materialer som åpner for tilskuernes egne assosiative lesninger. I de senere år har det blitt et større fokus på innovativ bruk- og transformasjon av resirkulerte materialer. Arbeidene spenner fra store, omfattende prosjekter til mindre tablåer i forhold til konteksten og de kunstneriske intensjoner.

Camilla Wexels Risers er utdannet på Norsk Figurteater Akademi og ved DAMU, Teaterfakultetet ved Akademiet for scenekunst, Praha. Medlem av Norsk Scenografer og Østfold bildende kunstnere.