RISS!
4.9 – 24.10.2021

Camilla Wexels Riser

www.camillawexelsriser.no

 

Camilla Wexels Riser (f.1968) er en kunstner som virker på tvers av disipliner og kontekster. Hun jobber i det frie scenekunstfeltet som scenograf, rekvisittmaker og kostymedesigner. Som visuell kunstner skaper hun små og store installasjoner som er komplekse og nitidige, hvorav mange er stedspesifikke. Hun arbeider prosessorientert alene eller i samarbeid med kunstnere fra ulike disipliner og med ulike materialer som åpner for tilskuernes egne assosiative lesninger. I de senere år har det blitt et større fokus på innovativ bruk- og transformasjon av resirkulerte materialer. Arbeidene spenner fra store, omfattende prosjekter til mindre tablåer i forhold til konteksten og de kunstneriske intensjoner.

Camilla Wexels Risers er utdannet på Norsk Figurteater Akademi og ved DAMU, Teaterfakultetet ved Akademiet for scenekunst, Praha. Medlem av Norsk Scenografer og Østfold bildende kunstnere.

Dette er etsninger. Tegnet med blyant på hardgrunn og så etset i syrebad. Jeg tegner rom jeg har vandret rundt i drømmer, jeg tegner ned etter hukommelsen. En form for meditasjon hvor forsøket er å gjenfinne opplevelsen i drømmen og av vandringen rundt i rommene, memorere dører, vinkler , trapper og perspektiver på en kontemplativ måte. Vet ikke enda om det er noen opp og ned på dem. Noen kan ses som plantegninger…