Den lokale skolesekken i Fredrikstad våren 2018

Utvalgte elever fra 6. klasse får tilbringe en skoledag på grafisk skoleverksted under veiledning av en billedkunstner.
Elevene får en innføring i hva som kjennetegner dyptrykk, og en grundig gjennomgang av den trykksteknikken de selv får mulighet til å bruke; koldnålsradering. Elevene vil få en gjennomgang av materialer, verktøy, innfarging og håndtering av presse.
Koldnålsradering er en grafisk dyptrykksteknikk der man lager bilder i en trykkplate ved å risse streker direkte i platen med en stålnål. Elevene lager motiv / tegninger i zinkplater ved å risse spor med en koldnål. På en enkel måte vil elevene bevisstgjøres i hvordan vi leser en strek som visuell form – og hvordan vi kan bruke teknikken på forskjellig måte for å skape form, lys, skygge og perspektiv.
Det kreative aspektet med å arbeide med dette mediet åpner opp for nye spennende muligheter og tankeganger, samt gir elevene et innblikk i kunstens verden. Vi trykker på grafikkpresse for dyptrykk. Avslutningsvis ser vi på trykkene i fellesskap og knytter samtaler om kunst.

Formidler: Hege Liseth

Les mer link