Elisabeth Rønbeck viser separatutstillingen Plastic Fantastic.

Utstillingen står fra 20. mars til 30. mai 2021.

 

https://merfoto-roenbeck.biz

 

Elisabeth Rønbeck (f. 1967) er en kamerabasert kunstner som kommer fra Tromsø og er bosatt i Sarpsborg. Hun har en bachelorgrad i Fotokunst fra England, og er medlem i Østfold Bildende Kunstnere (ØBK).

 

Ved å benytte kameraet utforsker hun fotografiets visuelle makt knyttet til en fortolkning av verden. Hun undersøker fotografiets middel til å fange virkeligheten, fryse tiden og ta verden i besittelse. Hun ser på hvordan fotografiet gir oss en dokumentasjon av fortiden, men samtidig en ny måte å forholde oss til nåtiden på. Hun ønsker å belyse fotografiets problematiske, tvetydighet og dobbelthet, i spenningsforholdet mellom den som leser fotografiet og fotografiets presentasjon.

 

I denne utstillingen vil hun sette fokus på plastberget som vokser og forurenser naturen og verdenshavene. Naturvernforbundet har anslått at 22.000 tonn plast skylles ut i verdenshavene hver eneste dag. Dette avfallet brytes ned over lang tid, ca. 10- 20 år, og blir til mikroplast, som igjen tases opp gjennom næringskjeden til både mennesker og dyr. På grunnlag av dette har kunstneren samlet inn sitt eget daglige plastavfall i to år, og kontinuerlig fotografert dette plastavfallet.

 

Utstillingen vil vise fotografier og installasjon av kunstnerens eget plastavfall. Man ser ikke annet enn det man er forberedt på å se, det som speiler seg i ens eget sinn i nuet.

 

Se sak i Fredrikstad Blad

Se innslag om utstillingene på TV Østfold

 

Foto: Elisabeth Rønbeck / Silje Steinsvik