Tittel: Flod
Kunstner: Petter Hepsø
Sted: St. Maries gågate, Sarpsborg
År: 2016
Materiale: skulptur i granitt, forgylt bronse og rennende vann 
Eier: Sarpsborg kommune
Kunstkonsulent: Birthe Marie Løveid

Flod av Petter Hepsø i St. Maries gågate i Sarpsborg, 2016

Tittelen ”Flod” er et ord med en flersidig betydning. Begrepet flod står for noe som renner, noe som kan være en del av et stort vassdrag med rennende vann, men det kan også bety oversvømmelse eller flom. Glomma og vannet utgjør en basal del av Sarpsborgs eksistensgrunnlag. Elvas iboende kraft og energipotensiale har satt sitt preg på byen på både godt og ondt i løpet av byens tusenårige historie. Den har tatt med seg byen i flom med påfølgende jordras men den har også vært grunnleggende for byens primære næring og industri. Vannet i kunstprosjektet peker imot denne historien, men også fremover på bevisstheten på vann som en ressurs som må tas vare på.

Bjørnen er Sarpsborgs totem, og er avbildet i byens kommunevåpen. Som vannet har også bjørnen en iboende kraft som har vært gjenstand for menneskets beundring i lange tider. De tar på ulike måter kraften og styrken opp i seg. Dette kan vises på en dramatisk og overtydelig måte, eller så kan man vise at det ligger der potensielt uten dramatikk. Jeg har valgt sistnevnte innfallsvinkel for dette prosjektet. Bjørnens positur er intendert å fremvise ro og ”mindfullness”. En rolig sone som kontrasterer i en gate som ellers har stor grad av menneskelig bevegelse.