Tittel: Fluxus Circulari (Sirkelstrøm)
Kunstner: Svein Ove Kirkhorn
Sted: Midlertidige boliger i Traraveien 19, 1. etasje, Fredrikstad
År: 2017
Størrelse og materiale: 125 x 245 cm, tekstil og tre.
Eier: Fredrikstad kommune
Kunstkonsulent: Fredrikstad kulturavdeling. Åpen konkurranse.

Svein Ove Kirkhorn i samarbeid med Halden VGS, avd. Halden fengsel.
Takk til Halden VGS, Halden fengsel, Kulturdråpen, Fretex.

Fluxus Circulari av Svein Ove Kirkhorn, Plassering 1. etasje i Traraveien 19 midlertidige boliger, Fredrikstad.

Tittel: Billedbibliotek
Kunstner: Svein Ove Kirkhorn
Sted: Midlertidig boliger i Traraveien 19, 2. etasje, Fredrikstad
År: 2017
Hva: Utlånsbilder til beboere
Eier: Fredrikstad kommune
Kunstkonsulent: Fredrikstad kulturavdeling. Åpen konkurranse.

Takk til Kulturdråpen, Fretex Fredrikstad, Tante Blå v. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad