Elever på VG1 Medieproduksjon viser fotoutstillingen = i vårt nye formidlingsrom.
Utstillingen står til 31.5.2018.

Elevene viser fotografier som de har tatt i en periode på fire uker, våren 2018. Temaet for utstillingen er to personer som har noe tilfelles. Det finnes mange måter å utrykke seg på, og her viser elevene at et bilde kan ha en dypere mening.

Medieproduksjon på Glemmen videregåendeskole (opprettet i 2017): Medieproduksjon er et yrkesfaglig utdanningsprogram over 4 år, der man de 3 siste årene veksler mellom opplæring i bedrift og skole. Linjen legger vekt på film, foto, lys og grafisk design. Inntak for linjen går ikke på snitt, men via intervju der man blir valgt ut etter interesser.