I vår digitale tidsalder hvor både tekst og bilder kan spres i det uendelige, til og med uten først å trykkes, gir denne produksjonen en håndgripelig kjennskap til opprinnelsen for å spre og dele. Målet med tilbudet er å gi elevene innsikt i, og erfaring med grafiske teknikker.

Grafikk er oppstått av behovet for å mangfoldiggjøre og spre bilder og tekst, og boktrykkerkunsten er direkte utviklet av tresnittet. Workshopen gir en innføring i de ulike grafiske teknikkene. Med workshopen følger en liten utstilling med tre grafiske verk som representerer ulike teknikker, og utstyr for å lage linosnitt og flere eksempler linosnitt (kopier). Det kreves ikke noe forkunnskap eller forarbeid for workshopen. Elevene lærer seg teknisk innfallsvinkling til mediet, hvordan man kan arbeide, litt materialkunnskap, trykking og presentasjon. Det er åpent for elevene å jobbe fritt med bilder og /eller tekst. Det kreative aspektet med å arbeide i dette mediet åpner opp for nye spennende muligheter og tankeganger samt gi et innblikk i kunstens verden.

Programlengde: 4 skoletimer (ca. 180 minutter)

Arena: skole / klasserom
Kunstnere: Hege Liseth og Jens Stegger Ledaal

 

Linotrykk verksted