RISS!
4.9 – 24.10.2021

Gunn Harbitz

www.gunnharbitz.com

 

Gunn Harbitz (1958) er utdannet billedhogger ved Vestlandets Kunstakademiet og Kunstakademiet i Warszawa (1977-82). Der fikk hun også innføring i tegning og grafikk. Hennes virkeområde er først og fremst stedskunst. Hun startet å arbeide ved Johansen Monumenthuggeri i 1998, og har siden kunne fordype seg i stein- som materiale og natur.