RISS!
4.9 – 24.10.2021

Hege Liseth

hegeliseth.com

 

Hege Liseth (f.1969) er utdannet på Chelsea Collage of Art & Design, School of Art, i London og Statens Håndverks og Kunstindustriskole (nå KHIO) i Oslo. Hege Liseth arbeider på tvers av ulike medier og teknikker, men med hovedvekt på maleri og tegning. Fundamentet er et abstrakt billedspråk preget av en intuitiv og spontan tilnærming som strekker seg på tvers av form og mønster, skala og media. I bakgrunnen for hennes arbeider ligger referanser til naturvitenskapelige, eksistensielle tema og en fascinasjon for livsopprettholdende systemer – både i naturen og menneskeskapte – og mennesket som uløselig del av naturen.