IDA LØKKEN ANSTEDSRUD

Kjære Kublai…

Menneskets opplevelse av rom og sted påvirkes av personlige erfaringer som minner, historie og samtid. Kanskje kan man si at en by er like mye en idé eller en psykologisk opplevelse, som det er en fysisk sammensetning av arkitektur, asfalt, glass og stål?

Denne måten å tolke rom og sted på er inspirasjonskilden til prosjektet.

Ida Løkken Anstensrud trykker OSB-sponplater som monotypi dyptrykk, og bearbeider de grafiske trykkene videre med tegning. I trykkeprosessen hentes det opp utallige lag av tre-elementer, rester og fragmenter som platene er bygget opp av. Det oppstår en voldsom verden og en fasinerende detaljrikdom. Trykkene bearbeides videre med svart penn og farget kull.

Tegningen går inn i virvaret og delvis kontrollerer og demper områder, delvis lar seg lede og forføre av kaoset. Anstensrud legger ut på en mental reise i et fiktivt landskap og assosierer rundt arkitektoniske og topografiske elementer som oppstår. Grensen mellom faktiske hendelser og flyktige sanseopplevelser viskes ut.

Ida Løkken Anstedsrud har utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo og Strykejernet. Hun har blant annet deltatt i LandSkapt-kunst på Vestre Kjærnes gård utenfor Moss. Hun bor og arbeider i Våler i Østfold.

 

www.idalokken.com

 

Monotypi: en grafisk teknikk som gir ett enkelt trykk i motsetning til vanlige grafikk som gir flere trykk fra samme plate. Det er utallige måter å lage monotypier på. Du kan for eksempel lage en collage på en plate, sverte inn og trykke, eller male direkte på platen for så å trykke. Vanligvis kan det bare tas ett godt trykk, og teknikken passer derfor ikke til å lage opplag på flere eksemplarer.

Monotypi har sin opprinnelse fra 1600-tallet. På slutten av 1800-tallet ble teknikken dyrket av blant annet Edgar Degas.

Dyptrykk: Det er fordypningene i platen som avgir farge i trykkpressen.  Trykksverte legges over hele platen og “slås av” på en måte som lar fargen bli igjen i fordypningene. Papiret som brukes er fuktig og dermed modellérbart, det presses ned i platen og henter opp trykkfargen.

Fotopolymer dyptrykk: Et motiv, tegning, foto etc. overføres til en fotosensitiv trykkplate. Trykkplaten lamineres først med en fotosensitiv film, som deretter belyses og fremkalles i mørkerom. Motivet etses ned i filmen og herdes. Deretter trykkes platen som tradisjonetl dyptrykk. Dette er en helse- og miljøvennlig dyptrykksteknikk.