RISS!
4.9 – 24.10.2021

Jane Hupe

www.janehupe.com

 

Jane Hupe f.1968) bor i Sarpsborg og har atelier ved Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. I stedet for en tradisjonell, akademisk bakgrunn har Hupe opparbeidet seg kompetanse ved å gå i lære og samarbeide med profesjonelle billedkunstnere i en årrekke, blant annet Kåre Nordvik i Østerdalen. Med ham fordypet hun seg spesielt i farge og komposisjonstenking. Tematisk sett interesserer hun seg for eksistensielle spørsmål og det gjensidige samspillet mellom mennesker og natur. Dette er temaer som hun undersøker i et bredt billedspråk som spenner fra grafikk, collage og maleri til materialbaserte bilder, objekter og installasjoner. Hupe er medlem i Norske Grafikere, Østfold Bildende kunstnere, og Norske Billedkunstnere.