Jens Stegger Ledaal viser kaféutstillingen Topo.

Utstillingen står fra 16.mars til 26.mai 2019.

 

Topografi er beskrivelse av terrengforhold, som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, elver, bebyggelse, veier med mer.

Topo (2019) er en serie grafiske variasjoner over imaginære landskaper gjengitt i isometrisk projeksjon*, også kalt militærperspektiv.

Dette er en form for perspektivisk fremstilling som viser noe fra et synspunkt som ligger høyere enn det som blir avbildet.  Noenlunde som det kan fremstå fra et høyt festningsverk, et fjell eller fra luften.

Landskap former tilværelsen. Om man bor ved kysten eller i innlandet, i en by eller i en ørken er landskapet en vesentlig del av livet. Terrenget og ressursene er med på å forme samfunnene som befinner i det. Samtidig former mennesket i vår tid landskapet og miljøet i en sånn grad at man nå snakker om en egen menneskelig geologisk epoke, Antropocen**.

Verdsettelse av landskap for sin egen skyld, og som motiv for kunst, er et relativt nytt fenomen. Inntil det syttende århundre var landskaper begrenset til bakgrunnen av portretter eller malerier som hovedsakelig handler om religiøse, mytologiske eller historiske emner (historiemaleri). Siden da har landskap vært et viktig tema i kunsten. Kunstnere utforsker i dag landskap gjennom en rekke media og metoder, som land art, hvor landskapet er selve mediet, teknikker som video og foto, eller klassifiseringsprosesser for å utforske hvordan vi relaterer til stedene vi bor og innvirkningen vi har på landet og miljøet.

I serien Topo inviteres publikum inn i illusoriske landskaper modellert frem på frihånd med utgangspunkt i en teknikk som vanligvis anvendes til tekniske illustrasjoner og dataspill.

Jens Stegger Ledaal arbeider med landskap i ulike media, bl.a. film, skulptur og grafikk. Ledaal fullførte sin høyere kunstutdannelse på Kunstakademiet i Trondheim i 2003. Kunstneren bor på Kråkerøy i Fredrikstad, og har atelier på Hydrogenfabrikken.

www.ledaal.com

*Isometrisk projeksjon (eller isometrisk perspektiv), en metode for å visuelt representere tredimensjonale fysiske omgivelser i to dimensjoner.

*Antropocen er en foreslått geologisk epoke som jorden nå kan sies å være inne i. Forslaget om overgangen til en ny epoke fra holocen er begrunnet i de omfattende endringene av jordens overflate som skyldes menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon.