Kari Mølstad viser separatutstillingen Inntrykk.

Utstillingen står fra 16.mars til 26.mai 2019.

Kari Mølstad jobber med overflate og form i håndblåste glassarbeider. Hun bruker ulike slipeteknikker, som saging, sliping, gravering, sandblåsing og polering, for å nå frem til sanselighet i materialet. Til denne utstillingen har hun valgt å fordype seg i skulpturelle objekter i svart glass. Glass kan være svært forførerisk, spesielt i sterke farger, kunstneren har derfor valgt svart som utfordrer med sin enkelhet slik at de organiske formene og den teknisk utførelse blottstilles.

Funksjon er dypt forankret i det å lage glass. Kunstneren vil utforske hva som skjer med glassformene, hennes egen arbeidsmetode og tenkemåte ved å forsøke og frigjøre seg fra det funksjonelle objektet.

Organiske former, bevegelse, linjer og taktilitet blir til gjennom kroppens og hjernes store kunnskap til håndverket, og ikke minst ved eksperimentering.

Kari Mølstad er glassblåser og kunstner basert i Lillehammer. Hun er medeier i Hett Glass som holder til på Fabrikken med glassblåserverksted og egen butikk. Mølstad har sin glassutdannelse fra Danmark og Sverige. Hennes arbeider er innkjøpt til Slottet og Norges bank, og alle de tre Kunstindustrimuseene i Norge har verk av Mølstad i sine samlinger.

Hun lager funksjonelle objekter så vel som unike kunstverk.  Hun henter sin inspirasjon fra naturens skiftninger og hennes omgivelser, og fra selve materialet, gjennom eksperimentering med de forskjellige glass sine kvaliteter og bearbeiding av glasset med teknisk perfeksjon. Gjennom forskjellige slipe og kutte teknikker leker hun med glassets overflate for å stadig finne nye veier til å kommunisere.

www.karimolstad.no