Vi søkte om Kulturbuss fra Sparebankstiftelsen fordi: Barn og unge i Indre Østfold har få tilbud for å se samtidskunst og ingen profesjonelle gallerier. Vi ønsker at de skal få se 3 spennende samtidskunstutstillinger i Østfold kunstsenter med dialogbaserte omvisninger og verksted i formidlingsrommet. De vil få anledning til å bli kjent med senteret, som et flertall av målgruppen ikke har besøkt tidligere. Gruppen på maks 48 vil bli delt i to grupper.

Hva vi gjorde: Ca. 50 elever og lærere ankom hver dag, mandag til fredag fra kl. 9.30 – 12.45, i to uker. Det tar omtrent 1 time å kjøre fra de fire skolene til kunstsenteret.
Gruppen ble møtt velkommen, så delt i to. Den ene gruppe fikk en introduksjon til Per Jonas Lindströms utstilling, og alle fikk på hvite hansker for å bla i kunstbøkene. Deretter var det verksted i utstillingen hans hvor alle fikk lage en liten bok, med instruksjon på hvordan sy sammen en bok. Så hadde de en enorm mengde av utklippsmateriale, tegneutstyr og papir som de kunne bruke til å lage innholdet i hver sin bok.
Den andre gruppen ble tatt med på omvisning til Atle Selnes Nielsen (lydinstallasjon) og Kristin Sæterdals (vevd tekstil) utstillinger. For så å ha et verksted med plastelina hvor oppgaven var å lage en hybrid mellom menneske og dyr, og deler av jobben var å kna plastelinaen myk nok til å jobbe med den. Alle skulpturer ble most til en klump når økten var ferdig. Noen klasser valgte å ta bilder.

Midt på dagen var det lunsjpause og en luftetur i parken rundt kunstsentret. Etter pausen fikk gruppe 1 omvisning og plastelinaverksted, og gruppe 2 lagde bøker.

Vår observasjon var at alle, uansett utfordringer, kunne bli med i de to verkstedene og omvisningen vi tilbød.

Hvem deltok: Litt under 500 elever fra 5., 6. og 7. klasse med lærere fra 4 skoler i Indre Østfold benyttet seg av Kulturbussen i de to ukene som var satt opp. Disse skolene deltok: Mysen skole, Grøtvedt skole, Hærland skole og Moen skole. Invitasjonen ble sendt til alle barneskoler og ungdomsskoler i Indre Østfold. Tilbudet med først til mølla ble fullbestilt på to dager, og mange flere ønsket seg tilbudet etter at det var fullt.

Tilbakemeldinger fra skolene
Hærland skole, en liten skole i Indre Østfold fra kontaktlærer Sonja Lie Fjellvard:
Tusen takk for en veldig hyggelig dag! Vi storkoste oss, både elever og voksne. Vi lærerne tenker jo at dette er viktig bl.a. for å løfte fram praktisk-estetiske fag i grunnskolen.  Det å stimulere til kreativitet og skape noe selv, er viktig av flere årsaker. Jeg kjente selv at dette ga vann på mølla til å være mer kreativ/ praktisk i mine egne fag. Jeg håper dere får gjennom enda en busstur for oss neste år!

Mysen skole, en av de største i Indre Østfold fra teamlærer 5. trinn, Inger Fundingsrud:
Det var et flott opplegg, som fenget elevene. Det var engasjerende voksne, som var flinke til å få med seg elevene. Dette er et fint tilbud til oss, som er så mange. Det var godt organisert og variert. Takk for at vi fikk komme.

Elever fra Indre Østfold på besøk, Østfold kunstsenter, 2020

Elever fra Indre Østfold på besøk, Østfold kunstsenter, 2020