.

 

Kunst i Bevegelse 2024

20.01 – 10.03.2024

Østfold kunstsenter

 

Bevegelig eller kinetisk kunst er en sjelden kunstform i Norge, med bare om lag 20 av rundt 4000 profesjonelle kunstnere som arbeider innen denne sjangeren, og det er ofte bare et eller ingen kinetisk kunstverk på en vanlig gruppeutstilling. Så å ha en gruppeutstilling med kun kinetisk kunst er en unik og spennende begivenhet.

Og det betyr at det er mye som skjer på denne utstillingen. Bevegelsene i verkene springer fra ulike kilder – fra elektriske motorer i bl.a. Torgrims Batteri (skumring) eller tilskuerens egen muskelkraft i Tronds Grace eller de store bevegelser i tidevann i Cecilias Tides. Filmens bevegelse, en vifte og mye annet er tatt i bruk i Roddy og Seans A Kinetic Opera. Bentes to verk Hvirvel og Sammentreff skaper komplekse bevegelser ved bruk av bl.a. magneter. Atles Utgreining og forveksling supplerer bevegelser med lyd, og mitt kunstverk Childhood engasjerer en sanse til – lukt.

Selv om samtlige verk deler bevegelsesaspektet, presenterer de et bredt spekter av temaer og uttrykk. Noen verk reflekterer over ulike tidsdimensjoner for mennesker i ulike aldre, planeters dreining i baner, hvordan hav-strømmen styres av månen og sola, og makt og lojalitet i arbeidsliv. To andre verk utforsker klangpotensialet i ulike objekter og de metaforiske aspektene av kunstnerens relasjoner til objekter i rommet. Til slutt er to av verkene rene kjærlighetserklæringer til henholdsvis barndom og maskinene som utforsker overflaten på mars.

Kinetisk kunst har en unik evne til å engasjere flere sanser, noe som forklarer dens store appell for mange tilskuere, spesielt (men ikke utelukkende) barn. På grunn av dette, og den kinetiske kunstens potensiale til å lære barn litt realfag samtidig, blir det holdt 15 verksteder for rundt 200 lokale skolebarn her i februar. Barna vil få inspirasjon fra kunstverkene i utstillingen gjennom en omvisning, etterfulgt av å skape egne kinetiske kunstverk under veiledning fra lokale kunstnere og formidlere. Verkene de lager er inspirert av tre pionerer innen bevegelig kunst: Jean Tinguely, Marcel Duchamp og Alexander Calder. Verkstedene er muliggjort takket være støtte gjennom utviklings- og formidlingstilskudd fra Bildene Kunstneres Hjelpefond, og prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet.

 

Glen Farley

 

Les om utstillingen her

Følg med på formidlingsprogrammet her

Les om utstillingene i Fredrikstad Blad her

Les om kinetisk kunst her