Laila Kongevold viser separatutstillingen Himmel og hav.

Utstillingen står fra 7. november til 20. desember 2020.

 

Himmel og hav

 

I grenseland

Installasjon med video og objekter

 

”Himmel og hav” er en utstilling som går over to etasjer. I utstillingens første del, ”I grenseland”, blir vi invitert inn i et rom som kan minne mer om et museum enn et kunstgalleri. Her finner vi menneskeskapte gjenstander og naturobjekter utstilt i hyller, i glassmontre, på sokkel og på gulvet. Samlingen vises i kombinasjon med en videoer av plankton, filmet gjennom et mikroskop.

Samlingen er bygget opp over flere år. Alle tingene har sine historier. Noen av objektene har kunstneren laget selv, andre er kjøpt, fått eller funnet. Fortid, nåtid og fremtid er knyttet sammen, og forbindelser avdekkes i møtepunktene. De utvalgte gjenstandene kan leses som symboler. Er de brikker i en rebus eller et spill? Det finnes ingen regler eller fasit, men ledetråder er lagt frem til dem som tar seg tid til å gå inn i detaljene.

”Himmel og hav” inneholder litterære referanser, og skapelsesmyter med dommedagsprofetier finner vi i begge etasjer. Det er også lagt frem andre forklaringsmodeller og eksempler på vårt behov for å forstå og kontrollere naturen. Kan vi forutsi og varsle hendelser i fremtiden med de modellene vi støtter oss til i dag?

Laila Kongevold arbeider med installasjoner i ulike materialer og teknikker. Hun har siden 1997 deltatt på utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Utgangspunktet for hennes arbeider er ofte en nysgjerrighet for et spesifikt sted eller materiale. Lokalene til Østfold kunstsenter har tidligere vært sjømannsskole. Dette har hatt betydning for valg av gjenstander og materialer til denne altomfattende utstillingen. Kongevold forsøker gjennom kunsten sin å forstå verden i all sin kompleksitet. Tematisk leter hun ofte etter paradokser i krysningspunktet mellom religion, vitenskap og kunst. Hun vil fortsette å arbeide med ”I grenseland” under utstillingsperioden, påvirket av store og små hendelser i livet.

Christoffer Schou har komponert musikk til installasjonen i 1. etg.  
Musikken vil endres under utstillingsperioden.

 

Inhale / Exhale I, II, III

Papirrelieffer i ramme / Flere lag papir, håndkuttet med skalpell.

 

1. Mosebok, Kap.1:28–30 / Skapelsen

Installasjon laget av pulverisert marmor­

 

Vi står overfor et hvitt teppe av marmor som fyller det meste av rommet. Det viser et abstrakt mønster vi gjenkjenner som tekst, men som de færreste av oss kan lese. Braille-alfabetet er de blindes skriftspråk og hemmelig for de fleste seende. Marmorpulveret, som verket består av, har ingen bindemidler i seg, og skrifttegnene vil kollapse ved berøring.

Punktene er laget ved at pulvermassen er presset inn i en form og lagt på plass én etter én på gulvet. Ved å presse ut luften av pulveret, blir formen kompakt nok til å tåle et dryss med pulver, som samler alle punktene til et helhetlig gulvrelieff. De sfæriske støpeformene som er brukt finner vi igjen på kjøkkenet, som kryddermål og andre måleenheter. Gjennom tålmodig, nitidig og repetitiv handling, ble verket skapt ved hjelp av to assistenter under monteringsuken.

Marmoren ble dannet og omdannet fra kalk og sedimenter fra liv levd i urtidshavet for 420 millioner år siden. I Henrik H. Svensens tekst til utstillingen ”Det største kretsløpet”, får vi et innblikk i hva vi vet, og ikke vet, om marmoren fra Visnes.

Laila Kongevold undersøker hvor lite som skal til før det oppstår et mønster, en mening, og hun synliggjør risikoen for at kommunikasjonen kan bryte sammen. Vår tendens til å ødelegge det vi forsøker å forstå, er et viktig aspekt ved dette verket. Installasjonens tittel viser til Bibelens skapelsesmyte. Vi får henvisning til kapittelet og verset der Gud legger jordens ressurser under menneskenes rådighet og gir dem velsignelse til å være fruktbare og bli mange på jorden: ”Og det ble slik”.

 

Les geolog Henrik H. Svensen sin tekst her

Link til introduksjon og samtale mellom kunstner Laila Kongevold, geolog Henrik H. Svensen, komponist Christoffer Schou og kunstformidler Anja Bjørshol her

Link til uredigert introduksjon og samtale her

Link til introduksjon ved Anja Bjørshol her

 

Tildelt arbeidsstipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond 2020.

www.lailakongevold.no