UrbanSoundArt
1.4 – 14.5.2023

Marianne Stranger

www.mariannestranger.net

 

Marianne Stranger (f.1981) arbeider med visuelle og auditive kunstformer, hvor performativitet og tverrfaglighet er et viktig element. Hennes arbeider tar form som installasjon, skulptur, scenografi, kostyme, performance, tegning og lydkunst. I arbeidenes tidsaspekt gis det rom for at et scenario utspiller seg, enten det er publikums relasjon til installasjonen, i det lydlige, eller i materialets transformasjon.

 

Hjemme/Gjemme

Å være hjemme har alle levende vesen ganske ulik realitet, men forventningen er den samme; Hjemme er et sted man bor, søker trygghet. Marianne Stranges installasjon «Hjemme», 2023, har sitt utspring i en beverhytte, der beveren tar materialer den finner og bygger sitt hjem for å overleve den kalde vinteren. Stranger skaper et hybrid kunstverk, mellom vår menneskelige forståelse av hva et hjem er og dyrets habitat. 

Vokalverket beveger seg mellom begrepene å gjemme seg, og betydningen av hjemmet. Vokalens startspunkt refererer til når man går inn i et hjem, («jeg er hjemme»), i en hverdagslig situasjon. Deretter resonerer det i ulike klangbilder, der det hellige og opphøyde blander seg med det knuste og forfalte. Trematerialene har gjennomgått forskjellige prosesser. De knekte panelene, de værbitte vinduer og dører, kvist fra våronna i en hage, kvernet kvist med inspirasjon fra beverens gnag eller en sirkusmanesje. 

Perspektiver rundt habitatødeleggelse, hytteutbygging, miljøkatastrofer, jordskjelv, et hjem i forfall og familierelasjoner som holdes oppe er alle sammenføyd i installasjonen. Samtidig, i kaos av planker og kvist kan man krype inn i, gjemme seg, og finne samhold, omsorg og trøst i det varme, nære og såre i stemmens toner. Den kulisseaktig «baksiden på innsiden» av installasjonens form, likner en hellige dome av et hjem, en ur-hule. Strangers verk refererer her til hva som er på utsiden og innsiden, og hvordan det indre og det ytre spiller på lag og støtter hverandre i et knust men solid byggverk.

 

Lydmix av Jonas Bjerketvedt

Støttet av Norsk Kulturråd

Lydverket varer 5.17 min

 

Foto: Marianne Stranger / Silje Steinsvik