RISS!
4.9 – 24.10.2021

Marianne Stranger

www.mariannestranger.net

 

Marianne Stranger (f.1981) er kunstner med bakgrunn som scenograf og komponist. Hennes arbeider er interdisiplinære.  Skulpturer i offentlig rom eller stedsrelaterende installasjoner er en del av hennes virke, der tegning, lyd eller scenografiske elementer opptrer samtidig. Teatraliteten er ofte tilstede, enten gjennom iscenesettelse av materiale eller i den relasjonelle opplevelsen av verkene. Gjennom materialenes møte med rommet foreslås en leken alternativ virkelighet, der hvem som styrer narrativet blir belyst.