Tittel: Moderskipet
Kunstner: Abel Sawe
Verket er produsert i nært samarbeid med Emil Magnussen
Sted: Helseparken Onsøyheimen, Storveien 2A, 1624 Gressvik. Fredrikstad kommune.
År: 2023
Materiale: glass, stålarmatur og lys
Eier: Fredrikstad kommune
Kunstkonsulent: Kristine K. Wessel v/ Kulturbyrået Mesén.

Alle foto Jon Gorospe

Det takhengte verket er sirkelformet, og tittelen Moderskipet knyttes til flyvende fartøy samtidig som navnet også konnoterer til omsorg og fellesskap. Sawe har valgt blåfargen på grunn av koboltens historiske røtter i glassblåserkunsten, og fordi fargen kan virke beroligende slik den også henleder tankene til sjøen og havet. Gjennom prosessen – smeltingen, tilsettingen av farger fra pulver med metalliske oksider og selve blåsingen – finner Sawe frem til glassets muligheter og begrensninger.

Abel Sawe (f. 1958) er en glasskunstner født i Eldoret, Kenya og driver nå Glasshytta i Gamlebyen, Fredrikstad. Sawe har et særegent øye for fargebruk i arbeidene han blåser for hånd på Glasshytta. Fargene er ofte sammensatt i linjer og bølger hvor kontrastene gjør at de fremtrer som særlig sterke og klare, men Sawe anvender også andre mønstre eller jobber monokromt i verk som i større grad utforsker form. Han lar seg inspirere av former han finner i naturen, men også av kunsthåndverk i andre materialer som han forsøker å oversette i glass.