Mauren og Husmus av Viel Bjerkeset Andersen på Mysen tannklinikk

Husmus av Viel Bjerkeset Andersen, Mysen tannklinikk, 2017

Mauren av Viel Bjerkeset Andersen