Under besøket fikk elevene en omvisning i utstillingen, med innføring i de ulike
uttrykksformene (maleri, skulptur, tegning, tekstil mm.), og ulike metoder for å se og lese kunst gjennom sansene og tolkning av virkemidler, symboler og form. Sammen så vi nærmere på de skulpturelle verkene i utstillingen, likheter og forskjeller mellom de ulike metodene og materialene i skulpturene.

Dette førte oss videre til den praktiske delen av besøket, hvor elevene fikk forme sine egne skulpturer i plastelina, inspirert av et kunstverk i utstillingen. Med utgangspunkt i Hilde Irene Knutsens skulpturer i tre med tittelen «Totem» fikk elevene i oppgave å velge seg fem gjenstander, dyr, symboler, som de formet og satt sammen til sin egen personlige totem.

Begrepet totem er av uramerikansk opprinnelse, og er et slags emblem satt sammen
av en eller flere vesener som fungerer som beskyttelse for en enkeltperson eller gruppe mennesker. Tilsvarende totemisme har eksistert som tro og forestilling over det meste av verden og i et stort spekter av kulturer.