Per Kristian Nygård viser separatutstillingen Contemporary Boredom

 

Contemporary Boredom er satt sammen av flere serier grafiske arbeider. Utstillingen handler om avstanden som kan oppstå mellom ord og bilder – og mellom ideer og handlinger. Tematikken er sentrert rundt mikro-filosofiske paradokser skildret gjennom bilder og tekst.

En av seriene, Verden etter opplysningstiden, består av figurative bilder som undersøker møte med livet gjennom fabuleringer om forholdet mellom ideologier, realitetene og handlingsrommet vårt. Motivene er hentet fra Nygårds verden mens tekstelementene forholder seg til den politiske eller ideologiske overbygningen som vi er født inn i. I Billedserien Betraktninger fra provinsene handler det om forholdet mellom utdanning og kategorisering som overordnet prinsipp for å forstå verden rundt oss. Motivkretsen i den mindre serien stilleben fra I-land, består av ulike typer prosessert mat.

Nygård arbeider tematisk med mulige forståelser av sammenhengen mellom arkitektur (form) og ideologi (ide). Mer konkret hvordan ideologier manifesterer seg i visuelle og formale uttrykk rundt oss. På denne måten åpnes det for en lesning av form som et ideologisk bilde eller et bilde av ideologien og utopien.

Per Kristian Nygård (f. 1979) bor og arbeider i Trondheim. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Malmø, og arbeider innenfor ulike grafiske teknikker, installasjon og skulptur. Nygård har tidligere stilt ut på NoPlace i Oslo, Akershus Kunstsenter, RAKE visningsrom i Trondheim, ARoS Århus Kunstmuseum, Miró-senteret i Barcelona og Hannover Kunstverein.

 

https://www.perkristiannygaard.com