Tittel: Reise
Kunstner: Jenny Alnæs
Sted: Seiersborg videregåendeskole, Fredrikstad
År: 2020
Materialer/ teknikk: fotocollage, digitalprint på aluminium og LED.
Størrelse: bredde 560 x høyde 140 x dybde 10 cm. Delt i 3 plater.
Eier: Blåkors stiftelsen
Kunstkonsulent: Hege Liseth

Verket er satt sammen av helleristninger/ piktogram og nåtidens bruk av selfie. Dette innbefattet brukermedvirkning hvor elvene ble invitert til å bidra med selfie. Disse er satt sammen med fotografier Alnæs har tatt av skolens elever, lærere, og miljø, og sammen danner dette en fotocollage.

Kunstprosjektet er ett veggobjekt som aktiviserer kantinens vertikale rom og gjennomgangs område, og som er godt synlig fra flere vinkler, også når det er mørkt da det er gjort bruk av lys og dette blir en viktig del av kantinens uttrykk.
Et autonomt verk som lett kan tolkes og leses av brukergruppen, men som forholder seg til arkitekturen, rommets egenart og bevegelsesmønster. Verket endrer karakter med lysets skiftninger og betrakterens ståsted.

Reise av Jenny Alnæs, Seiersborg videregåendeskole, Fredrikstad, 2020

Detalj av Reise av Jenny Alnæs på Seiersborg videregåendeskole, Fredrikstad, 2020

Detalj av Reise av Jenny Alnæs på Seiersborg videregåendeskole, Fredrikstad, 2020