Tittel: Rise and Shine
Kunstnere: Eivind Blaker og Espen Henningsen
Sted: Lislebyhallen, Fredrikstad
År: 2015
Materialer: Accoya, akrylplater og  programmert lys
Eier: Fredrikstad kommune
Kunstkonsulent: Hanne Øverland

Rise and Shine av Eivind Blaker og Espen Henningsen, Lislebyhallen, Fredrikstad, 2015

Rise and Shine måler ca. 8 x 20,5 meter og består av dusinvis av sekskanter i Accoya montert i et sekskantet mønster. Mønsteret har på ett punkt et fremhevet senter bestående av en stor og seks omkringliggende sekskanter med monterte akrylplater. Ideen er at det skal forestille et moderne bikubemønster med sekskantede celler og en hovedcelle, eller dronningcelle. Sentercellen, med sine seks omringende celler, måler ca 3×3 meter. Cellene er mest komplekse og ferdigbygde i nærheten av sentercellen og blir mindre og mindre ferdige jo lenger bort fra senter de er. Kunstnernes intensjon var å gjøre fasaden til en levende del av bygget hvor det ser ut som om dette er noe som fortsetter å vokse. Dette gjorde også at det ble en mykere og jevnere overgang fra fasaden til kunstverket.
Rise and Shine består også av programmert lys som lyser til ulike tider og med ulike sekvenser. Lik resten av arbeidet er lyset fokusert mest i hovedcellen og de omkringliggende cellene. De ønsket at lyset skulle gjøre arbeidet mer levende spennende siden det er programmert til å forandre seg over tid, ikke bare i løpet av døgnet, men også i løpet av året.
Tittelen, Rise and Shine, vil kunstnerne at skal kunne tolkes på ulike måter. Det gir blant annet assosiasjoner til solen som stiger på himmelen og skinner. Men mest vil de at det skal virke som en motivasjon. At man skal stå opp og bruke dagen til det ypperste. At man skal vise sitt beste seg. Prestere, konkurrere. Være en del av et lag, en lys celle blant mange. En som bidrar til fellesskapet.
Arbeidet er ment til å inspirere brukerne av bygget, og å fungere som noe visuelt stimulerende og elegant, og som noe som skaper nysgjerrighet.