Signe Lidén viser separatutstillingen Vannbåren på Østfold kunstsenter.

Utstillingen står fra 22. januar til 20. mars 2022

 

https://signeliden.com

 

Vannbåren

Lydinstallasjon

22.01-20.03.2022

Østfold kunstsenter

 

Ordet Beguen betyr å la seg drive med elvas hastighet og retning. Det brukes det også om seg selv, noe man tilstreber seg på å etterleve. Å være beguen, betyr å senke farten nok til å lytte, høre, lukte, se, røre og smake alt det som strømmer mot oss.” Dette fortalte Grace Dillon, da Lidén spurte henne om begreper knyttet til vann på hennes morsmål Anishinaabemowin, et urfolksspråk snakket på begge sider av den østlige  grensen mellom Canada og USA.  Inspirert av begrepet Beguen, som både beskriver en sanselig erfaring med omverdenen og på samme tid er et normativt begrep, har Lidén gjort lydopptak på steder i og langs Glomma og elvas utløp i fjorden. Der opptakene har funnet sted, har Lidén undersøkt både eksisterende og potensielle vannbårne begreper.

 

Signe Lidén er en kunstner med base i Oslo. Hennes arbeid utforsker relasjoner mellom sted, sansing og tid. Gjennom feltopptak, instrumentbygging og samtaler tilnærmer hun seg sted som noe i konstant tilblivelse gjennom geologiske, biologiske og atmosfæriske prosesser, samt sosiale og økonomiske relasjoner. Arbeidene hennes spenner fra lydinstallasjoner, video og performance til mer dokumentariske former som lyd-essay og arkiver.

 

Lidéns prosjekt The Tidal Sense bestod av en installasjon, lydessay og seminar under LIAF 2019. Som del av samarbeidet Vertical Studies lagde Lidén og Espen Sommer Eide de stedsspesifikke performancene Acoustic Shadows og Boundary Reflections som ble vist under Sonic Acts og Borealis (2017), og Altitude and History som var bestillingsverk for The Dark Ecology project (2014-2016). Prosjektet The Cold Coast Archive (2010–12) er blitt presentert ved Center of PostNatural History (Pittsburgh, 2012), The Long Now Foundation (2012), Eastern Bloc (Montreal, 2016) og L´Atelier (Nantes, 2019). Hun har hatt lengre gjestekunstneropphold ved blant annet Oxford University og laget verk for Inversia Festival Murmansk, VOLT, Hordaland Kunstsenter, Kunsthall Oslo og nyMusikk. Lidén er initiativtaker til de kommende samarbeidsprosjektene Paviljong og Akademi for Rytmorfologi.