UrbanSoundArt
1.4 – 14.5.2023

Sigurd Gurvin og Katarina Skjønsberg

 

 

 

Du er verdt å sanke for er en stedsspesifikk audiovisuell installasjon. Installasjonen vil fungere som scene for performance på vernissagen 1 april. 

Her blir naturobjekter og lydteknisk utstyr fra installasjonen aktivert til en lydlig performance foran et video-tableau.


Foto: Sigurd Gurvin / Katarina Skjønsberg / Tulle Ruth / Silje Steinsvik