UrbanSoundArt
1.4 – 14.5.2023

Simen Engen Larsen

https://www.discogs.com

 

Collage og lyd.

Beveggrunnen for bildene av landskap er ikke sikker.

En underforliggende uro preger  landskapene, betrakteren.

Lydene söker materialets og rommets egenklang.

 

Foto: Simen Engen Larsen / Tulle Ruth / Silje Steinsvik