I 2018 ble 19 skulpturer utendørs i Fredrikstad sentrum merket med nye skilt. I år forsetter arbeidet med å merke flere. Østfold kunstsenter fikk oppdraget av kulturetaten i Fredrikstad kommune. Vi undersøkte ulike materialer, måter å feste skiltene på og hvilken informasjon som skulle stå på skiltene. Og vi var i dialog med kunstansvarlige i andre kommuner og ulike leverandører.

Hva slags skiltmateriale egner seg best, både på ny og eldre kunst i ulike materialer, var et viktig tema. Samt holdbarhet og behov for vedlikehold. Bronse ble valgt – et organisk materiale som endrer seg over tid. Patinert og gravert for å få det rette uttrykket. Festemetoder og plassering ble vurdert, og de respektive kunstnere kontaktet. Skiltene er enkle og informative med navn og årstall på verket, navn på kunstner og eier.

Gunn Harbitz, Tommi Sarkapalo og Camilla Wexels Riser, alle tre kunstnere bosatte i Fredrikstad, ble engasjert til å arbeide med idé, undersøkelser og utføre det praktiske arbeidet.

Guide til skulpturer, monumenter og utsmykninger i Fredrikstad

Montering av skilt

Montering av skilt