Tittel: The Defense of the Dream
Kunstner: Liv Kristin Holmberg og Marianne Stranger
Sted: parken ved biblioteket, Fredrikstad
År: under Kulturnatt i 2018
Hva: temporært kunstverk
Kunstfaglig jury: James Moore, Østfold kunstsenter/ Putte H. Dal

Gjennom prosjektet The Defense of the Dream ble publikum invitert med på opplevelseskunst i parken ved biblioteket under Kulturnatt 2018. Kunstner Liv Kristin Holmberg, i samarbeid med kunstner og scenograf Marianne Stranger , skapte en lysskulptur utformet som en kokong, som dannet ramme for forestillinger, kvelds- og nattestid. Publikum kunne komme til parken og oppleve installasjonen fra utsiden. Det var også  et begrenset antall plasser til å oppleve en en-til-en forestilling inne i skulpturen.

The Defense of the Dream av Liv Kristin Holmberg og Marianne Stranger. Foto: Trine Sirnes

— Dette er en av satsningene fra Kulturetaten på kunst i offentlig rom, der vi inviterer folk til å kunne oppleve kunst i byrommene våre, og utenfor de vanlige utstillingsstedene, sier Inger Anne Kilde Storli, kunstansvarlig i Kulturetaten. Vi inviterte kunstnere til å komme med forslag tidligere i sommer, og The Defense of the Dream er vinneren av denne konkurransen.

— Til grunn for prosjektet ligger funderingen: Hvilke verdi tillegger vi våre drømmer? Hvilken plass gis drømmene i våre liv og i vår by? Kunstprosjektet The Defense of the Dream var et ønske om å skape et sted for våre drømmer, gi dem lys og liv. Det er ikke det at jeg mener at vi bør sky virkeligheten og hverdagens nødvendige gjøremål. Men, i likhet med slik Robert Musil beskriver det i boken «Mannen uten egenskaper», så tenker jeg at én av kunstens oppgaver er å tillegge drømmer, tanker og tro større betydning enn det som allerede er. Derfor tenkt jeg at kunstprosjektet  The Defence of the Dream kunne være av verdi- for å styrke vår iboende drømmekraft, uttalte kunstner Liv Kristin Holmberg, som til daglig bor og jobber i Oslo og Berlin. En viktig ambisjon for prosjektet er at det er utforskning av kunstens potensial som stedsforandrende kraft, sa Holmberg.

The Defense of the Dream av Liv Kristin Holmberg og Marianne Stranger. Foto: Trine Sirnes