Tittel: The Defense of the Dream
Kunstner: Liv Kristin Holmberg og Marianne Stranger
Sted: parken ved biblioteket, Fredrikstad
År: under Kulturnatt i 2018
Hva: temporært kunstverk
Kunstfaglig jury: James Moore, Østfold kunstsenter/ Putte H. Dal

Gjennom prosjektet The Defense of the Dream ble publikum invitert med på opplevelseskunst i parken ved biblioteket under Kulturnatt 2018. Kunstner Liv Kristin Holmberg, i samarbeid med kunstner og scenograf Marianne Stranger , skapte en lysskulptur utformet som en kokong, som dannet ramme for forestillinger, kvelds- og nattestid. Publikum kunne komme til parken og oppleve installasjonen fra utsiden. Det var også  et begrenset antall plasser til å oppleve en en-til-en forestilling inne i skulpturen.

— Dette er en av satsningene fra Kulturetaten på kunst i offentlig rom, der vi inviterer folk til å kunne oppleve kunst i byrommene våre, og utenfor de vanlige utstillingsstedene, sier Inger Anne Kilde Storli, kunstansvarlig i Kulturetaten. Vi inviterte kunstnere til å komme med forslag tidligere i sommer, og The Defense of the Dream er vinneren av denne konkurransen.

— Til grunn for prosjektet ligger funderingen: Hvilke verdi tillegger vi våre drømmer? Hvilken plass gis drømmene i våre liv og i vår by? Kunstprosjektet The Defense of the Dream var et ønske om å skape et sted for våre drømmer, gi dem lys og liv. Det er ikke det at jeg mener at vi bør sky virkeligheten og hverdagens nødvendige gjøremål. Men, i likhet med slik Robert Musil beskriver det i boken «Mannen uten egenskaper», så tenker jeg at én av kunstens oppgaver er å tillegge drømmer, tanker og tro større betydning enn det som allerede er. Derfor tenkt jeg at kunstprosjektet  The Defence of the Dream kunne være av verdi- for å styrke vår iboende drømmekraft, uttalte kunstner Liv Kristin Holmberg, som til daglig bor og jobber i Oslo og Berlin. En viktig ambisjon for prosjektet er at det er utforskning av kunstens potensial som stedsforandrende kraft, sa Holmberg.