Torgeir Husevaag viser separatutstillingen Junaiten II på Østfold kunstsenter.

Utstillingen står fra 28. oktober til 17. desember 2023.

 

www.torgeirhusevaag.com

 

Torgeir Husevaag

Junaiten II

Videofilm og tegninger

28.10 – 17.12.2023

Østfold kunstsenter

 

Torgeir Husevaags utstilling på Østfold Kunstsenter består av en videofilm og en serie tilhørende tegninger. Hovedverket er en ca. 20 minutter lang montasjefilm som har gitt tittel til utstillingen. Junaiten er 50-talls sjargong for USA – det forjettede landet norske utvandrere skrev hjem om, i brev fulle av fargerike bilder og beretninger som skulle vise at avsenderen levde ut «The American Dream».

Filmen Junaiten (med undertittel To livshistorier) er et biografisk verk som føyer sammen to motstridende skildringer av et livsløp. Husevaags far levde i «Junaiten» det meste av 1950-tallet. Da han fikk alzheimers på 90-tallet og ble bedt om å oppsummere sin livshistorie, var USA-perioden fullstendig dominerende. På samme tid lagde hans kone et minnealbum til sin syke mann. Gjennom fotografier og undertekster konstruerer også hun en livshistorie for sin mann, men hennes fortelling gir et helt annet bilde. Spriket mellom de to livsskildringene (eller iscenesettelsene) åpner for allmenngyldige refleksjoner rundt hva som utgjør «essensen» i et menneskes liv, hva man vektlegger, og hvordan alle redigerer både sin egen og andres historier. Formmessig er Junaiten en poetisk flettverksfilmfilm hvor to fortellinger beveger seg mot hverandre fra hver sin ende – fra begynnelsen og (nesten) fra slutten av et liv. Historiene fortelles gjennom tekster, tegninger og private fotografier, som flyter inn og ut av hverandre.

De 95 fotografiene i det nevnte minnealbumet er alle tegnet av, og vises i kronologisk rekkefølge i spesiallagde vitrineskap. Utstillingen inneholder også en «Biografisk triangulering» på et perforert verdenskart – hvor livshistoriens usikkerhetsfaktorer og sannsynlige faktafeil er inkorporert. Kart- og kartleggingsprosjekter har vært en konstant faktor i Torgeir Husevaags kunstnerskap i over 20 år. Han er kanskje mest kjent for nitide tegninger, men jobber også med bokprosjekter, installasjoner, film eller andre medier. Tegningene hans er ofte relatert til infografikk, til generativ/ regelbasert kunst og spill. Gjennom dem utforsker Husevaag systemer, og jobber ofte serielt.  Samtidig har figurative, fotobaserte pennetegninger som inngår i større fortellinger blitt sentralt de siste årene.

Husevaag er født Oslo, hvor han bor og arbeider. Han er utdannet ved Winchester School of Art og Kunstakademiet i Oslo. Han har hatt en rekke utstillinger, bl.a. på Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet og Kunstplass [Oslo]. Husevaag har også utført flere offentlige kunstverk, deltatt på Høst- og Østlandsutstillingen, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Oslo Kommune og Nordiska Akvarellmuseet i Skarshamn, Sverige.

 

Støttet av: BKV/ Vederlagsfondet

 

Foto: Torgeir Husevaag