Tove Kommedal viser separatutstillingen Oksymoron på Østfold kunstsenter.

Utstillingen står fra 29. oktober til 18. desember 2022.

 

www.tovekommedal.com

 

Tove Kommedal

Oksymoron

Installasjon

29.10-18.12.2022

Østfold kunstsenter

 

Tove Kommedal (f.1970) jobber innenfor flere kunstneriske uttrykk og medier og er drevet av en gjennomgående materialnysgjerrighet som ofte fører henne tilbake til skulptur. Forskningsbaserte tilnærminger er viktig for arbeidet til Kommedal, og utforsking av kunstens og kunstnerens potensial for sosial og politisk innflytelse. Enkeltindividets sårbarhet i samfunnet er et gjennomgående tema i kunstnerskapet hennes, og dermed også spørsmål om makt. Hvor ligger makten til å definere hva som har verdi i samfunnet -og i kunsten?

Utstillingen Oksymoron har bakgrunn i at kunstneren Tove Kommedal fikk flere hundre eksemplarer av ulike pelstyper fra, den nedlagte familie bedriften, Olaf Pettersen & Co, pelsmaker i Kirkegata 31, i Stavanger. 

Kommedal har en materialbasert praksis hvor en av hennes metoder er å gripe fatt i de materialene som kommer hennes vei. Hun er av den oppfattelse at kunsten kan ha samme funksjon for samfunnet som drømmene har for enkeltindividets helse. Derfor mener hun at prosjektet er viktig i en kunstsammenheng,  fordi kunsten står friere enn andre fagfelt til å utfordre ideer og strukturer og derfor kan åpne opp rom for nye inntrykk og refleksjon, også til det avsluttende kapittelet i historien om norsk pelsdyrhold.

Pelsmaterialet har en mørk undertone av vold, smerte og død, samtidig som pelsen også er god og myk å ta på. Tematikken er hentet fra den historisk polariserende striden mellom dyrevernere på den ene siden, og pelsdyrnæring på den andre siden, men også fra sanselige erfaringer knyttet til kunsthistorien og personlige minner fra barndommen.

Skinnstykker fra ulike dyr er menneskets eldste klesplagg. I Norge ble pelsdyroppdrett en viktig næring og på 1930 tallet, frontet kjendisikoner som kronprinsesse Mãrtha, Sonja Henie og fru Eva Peron produktet. Norsk pels var i verdensklassen og i 1939 på auksjon i New York, ble et sølvrevkinn solgt for 11 000 dollar. I dagens kroner rundt to millioner.  I programmet «Rikets tilstand», på TV2 i 2000 fikk man se mink som bet hull i hodene på hverandre og rev som knapt kunne stå på beina. Dyrevernalliansen opprettes og påvirke både motebransjen og forskningsmiljøer for å forby pelsdyrnæringen. 17. juni 2019 vedtar det Norske Storting Lov om forbud mot pelsdyrhold i Norge. Loven trer i kraft 1. februar 2025.

Kommedal har deltatt på flere internasjonale utstillinger som Water, Nordic House på Færøyene, 2018, Forårsutstillingen på Charlottenborg København 2017, Wilderness kuratert av Anne Haaning og Wendy Plovmand på New Shelter Plani København (2015) og The 4th Internatinal Video Art Exhibition i Taiwan, The Return of the Ghost (2014).

Utstillingen er støttet av: Stavanger kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Regionale prosjektmidler, Kunstsentrene i Norge.

 

Foto: Erik Sæther Jørgensen / Utstillingsfoto: Silje Steinsvik